Poetika – “Şiir Sanatı Üzerine”poetika 3

Aristoteles

 

Eski Yunancadan çeviren: Nazile Kalaycı

Yayıma Hazırlayan: Erkan Uzun

Kapak Tasarımı: Nadir Çakır

ISBN: 978-605-865-761-8 | 13.5 x 19.5 cm. | 135 Sayfa | 3.Baskı Eylül 2017

geri dön     İçindekiler     parca      arka1

Felsefede yalınlığın ve duruluğun doruk noktası; “çözümlemenin ve “bölümlemenin üstadı Aristoteles’in, şiir sanatının gücünü “sözün gücü”yle açığa vurduğu bir başyapıt: Poetika. Eski Yunan tragedyalarının doğasını, tarihini ve geleneksel uygulamalarını bütün bir şiirsel ardyöresiyle birlikte konu edinen Aristoteles’in Poetika’sı, çağları aşan etkisiyle günümüzün sanat ve yazın kuramlarına yol göstermeyi hala sürdürüyor. Felsefece düşünmenin tarihinde ana uğraklardan biri olan yapıtı, ilk kez özgün dilinden bir çeviriyle ve Yunanca aslıyla birlikte sunuyoruz.