askluks2Aşk, Lüks ve Kapitalizm

Werner Sombart 

 

Almancadan Çeviren: Necati Aça

Yayıma Hazırlayan: Erkan Uzun

Kapak Tasarımı: Nadir Çakır

ISBN: 978-605-865-762-5 | 13.5 x 19.5 cm. | 280 Sayfa | 3.Baskı Ekim 2016

geri dön     İçindekiler     parca     

“Aşk, Lüks ve Kapitalizm – Modern Dünyanın Savurganlığın Ruhundan Doğması Üzerine” başlıklı çalışma, Sombart’ın başyapıtı olarak nitelendirilen Modern Kapitalizm’in (1902) Ardından yayımladığı bir dizi bütünleyici kitaptan biridir. Sombart, bu eserinde Marx’tan bu yana “kapitalizm” diye adlandırmaya alıştığımız şeyin oluşum aşamalarını konu edinir. Sombart’ın kapitalizm kavramı, çok geniş kapsamlıdır; iktisadi ilişkiler ağının yanı sıra kültürel görüngüleri ve “tinsel” süreçleri de kapsar.

Sombart’ın bu kitaptaki başlıca hedefi kapitalizmin doğuşunda “lüks’ün oynadığı esaslı rolün gözler önüne serilmesidir;aşk lüks ve kapitalizm arasındaki ilişkiyi irdeleyerek birbirlerini nasıl tetiklediklerini göstermektedir. Aşk anlayışının dünyevileşmesinin ardından tarih sahnesine çıkan kibar fahişeler, kapatmalar ve metreslerin yükselişe geçmesiyle birlikte “lüks”e dayalı bir ilişkiler zemini üzerine hem koca bir ekonominin (“metres ekonomisi”), hem de bir kültürün (“kapitalist lüks kültürü”) doğuşuna tanıklık etmek gerçekten ibret verici! Hele bir de, bunca zamandan sonra insanlığın eşitlik, adalet ve özgürlük adına vardığı “sığ patika” düşünüldüğünde…