Post-yapısalcılık ve Postmodernizm – “Eleştirel Bir Giriş”

Madan Sarup

 

Çeviren: Abdülbaki Güçlü

Yayıma Hazırlayan: Erkan Uzun

Kapak Tasarımı: Nadir Çakır

ISBN: 978-605-846-141-3 | 13.5 x 21 cm. | 279 Sayfa | Eylül 2017

geri dön     İçindekiler     parca     

Post-yapısalcı felsefe salt bir felsefe konumu olmaktan öte dilbilimden yazın kuramına, toplumbilimden insanbilime, ruhbilimden göstergebilime pek çok disiplinin biraraya geldiği ortak bir düşünme düzlemiyken; postmodern felsefe oldukça değişik felsefe eğilimlerinin bir potada eritildiği, birbirinden son derece farklı felsefe konumlarının savunulduğu kendi içinde bütünlüğü olmayan ayrışık bir felsefe bağlamıdır. Madan Sarup’un eldeki çalışması, bu felsefelerin serpilmesini sağlayan önde gelen düşünürlerin (Lacan, Derrida, Foucault, Deleuze, Guattari, Cixous, Irigaray, Kristeva, Lyotard ve Baudrillard) ürettikleri düşünceler ile bu düşüncelere getirilen eleştirilerin anlaşılmasında “eleştirel bir giriş kitabı” olarak önemli bir işlevi yerine getirmektedir.