İletişim Çalışmalarına Giriş / John Fiske
Medya Kültür Siyaset / Süleyman İrvan